Ctirad Hrubý - úvahy 65 (30.8.-8.9.)

Evangelická církev metodistická
Narodil jsem se v roce 1968.
V roce 1990 jsem poznal, že není v mých silách napravit věci, které jsem rozbil a z Boží milosti uviděl Jeho lásku ke mně – nabídku odpuštění a nového začátku. Udělal jsem krok víry a rozhodl jsem se, že od této chvíle chci poslouchat Ježíše Krista, který má lepší záměr s mým životem, než byly moje dosavadní snahy. Vydal jsem se na cestu, kde jsem zažil Boží uzdravení, mnohé zázraky a Jeho vedení – výchovu. Také lámání sobectví i nevěry.
Zapojil jsem se do různých služeb v mládeži a v jihlavském metodistickém sboru. Dvanáct let jsem pracoval v azylovém domě pro ženy a maminky s dětmi.
Když jsem se v roce 2009 oženil, propojilo se vnitřní i vnější povolání a stal jsem se kazatelem.
V současné době žijeme a sloužíme s manželkou Ingrid a dvěma syny ve věku 6 a 7,5 let v mikulovské farnosti Evangelické církve metodistické.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.