Daniel Hýsek - úvahy 43 (10.2.-19.2.2019)

Bratrská jednota baptistů

Jsem kazatel sboru BJB Broumov, okres Náchod.
Jako zajímavost: Broumov je první místo v celých Čechách, kam přišli baptisté a první křest ponořením na vyznání víry proběhl v roce 1858 v řece Stěnava.
Byl to německý sbor a celý byl odsunut po 2. světové válce. Dnes jsme malé společenství a modlíme se za probuzení na Broumovsku.
Já pocházím z Jablonecka v Jizerských horách. Moji rodiče byli věřící a nás čtyři děti vedli k víře v Pána Ježíše Krista. Do víry se nedá vychovat, tam se vstupuje osobním rozhodnutím. Je to milost Boží, že jsme všichni uvěřili a jsme aktivní v církvi.
Žil jsem mnoho let na Slovensku, v západních Tatrách, kde jsem byl také aktivní v církvi. Potom jsem několik let bydlel na Českolipsku.
Od roku 2006 jsem v Broumově. V kazatelské službě na plný úvazek jsem od roku 2009 až dosud, i když jsem už důchodce.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.