František Kameník / úvahy 20-05 (10.2.-19.2.)

Apoštolská církev

Jsem pastorem sboru Apoštolské církve ve Velkém Meziříčí.
S manželkou Věrou máme dvě děti ve věku 20 a 16 roků, a vychováváme dvě děti ve věku 7 a 5 let.
Narodil jsem se 18.11.1969 do tradiční římsko-katolické rodiny, ale rodiče nebyli praktikujícími křesťany. Od svých asi 13 let jsem hledal odpovědi na základní otázky, týkající se smyslu života, smrti a co bude potom. Ve svých devatenácti letech (září 1989) jsem s těmito nevyřešenými otázkami nastoupil na základní vojenskou službu do Havlíčkova Brodu. Krátce po revoluci jsem začal chodit s několika kamarády na pravidelné biblické hodiny do CČSH, kde jsem se mohl seznamovat se základními biblickými pravdami. Od samého začátku se mě velice dotýkaly pravdy, které jsme se z Písma dozvídali, také vzájemné porozumění a přátelská atmosféra, která na těchto setkáních panovala. To všechno mě formovalo a připravovalo na velký zlom, který nastal po návštěvě evangelizačního shromáždění, kde jsem v modlitbě odevzdal svůj život Bohu.
Po ukončení vojenské základní služby jsem se vrátil zpět do svého bydliště a hledal, co dál. Cítil jsem, že mě Bůh dává na srdce modlit se za město Velké Meziříčí, aby zde vznikl duchovní domov – sbor – pro všechny, kteří hledají pravdu. V té době jsem se seznámil se svojí budoucí manželkou, se kterou jsme začali jezdit na různá křesťanská setkání a seznámili se tak s Apoštolskou církví a Rudkem Bubíkem. Oba jsme cítili, že tato církev je nám vnitřně nejbližší a proto jsme se rozhodli do ní vstoupit. Cítili jsme naléhavou potřebu někam patřit, být někým zastřešeni.
Po roce 1991 se k nám začali přidávat další lidé, já jsem se oženil a začali jsme pracovat jako skupinka. V roce 2013 se z nás stal sbor.
V letech 1996 – 2006 jsem dálkově studoval evangelikální teologii na univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici, obor kazatel.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.