Jan Valeš ml. - úvahy 52 (1.5.-10.5.)

Církev bratrská
Praha 5 Smíchov
Vezmu to od konce. Dnes jsem kazatelem a velmi si vážím povolání do této služby – věnovat se mnoha způsoby výkladu Bible a především pečovat o lidi, ať již individuálně nebo budováním křesťanského sboru. To se neodmítá! Taková je současná etapa mého života. Ještě před 2 lety jsem pracoval vlastně v manažerské pozici jako ředitel Evangelikálního teologického semináře. Většinu dní v roce jsem řešil finance, projekty a koordinaci desítek odborných pracovníků, z nichž skoro nikdo nebyl zaměstnancem. Byla to práce strhující, zajímavá i náročná. Jen z Boží milosti jsem v ní nevyhořel. Těch 10 let mě výrazně ovlivnilo, během nich jsem také získal nové přátele.

Službě na ETS předcházelo 5 let strávených ve sboru CB v Karlových Varech. Ten byl tzv. naším prvním sborem. S manželkou Janou máme dvě dcery.

Charakterizoval bych se jako člověk mnoha zájmů. Tak to se mnou bylo od dětství. Od kutilství a vyrábění (včetně truhlářské průmyslovky) přes ornitologii a bylinkaření až po rekreační sporty nebo umění. Vše pokud možno aktivně a nejlépe s někým, protože v průběhu života objevuji největší hodnotu právě ve vztazích s druhými lidmi. Nakonec je realita taková, že na nic není čas a radost vystřídá frustrace

Nezmínil jsem teologii, kterou nepovažuji za koníček, ale spíše za součást povolání ke službě Bohu i lidem. Byl den, kdy jsem se ocitl na rozcestí, a já se vydal cestou „milovat Hospodina celou svou myslí“.

Když otevírám Bibli, vnímám silný závazek vůči Bohu, posluchačům či čtenářům i vůči biblickému textu samému, abych byl pečlivý v tom, jak text chápu a jaké závěry z něho hodlám ve svém životě vyvodit. Občas to může připadat trochu suché, ale bezpochyby to začne být šťavnaté ve chvíli, kdy se rozhodneme na Božím slově postavit svůj vlastní život.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.