Jana Křížová - úvahy 76 (8.12.-17.12.)

Evangelická církev metodistická

Narodila jsem se v roce 1952 do komunistické rodiny. Babička trvala na tom, že musím být pokřtěna, ale můj otec jí zakázal přede mnou mluvit o Bohu. Určitě se za mě modlila. Křesťany,které jsem o Bohu mluvit slyšela, jsem potkala až na střední škole. S dalšími křesťany, opět spolužáky, jsem se seznámila v Brně, když jsem studovala fyziku. Zaujaly mě jejich názory a postoje, chtěla jsem vědět víc, účastnila jsem se bohoslužeb, setkávání mládeže, biblických hodin, vzdělávacích kurzů. Uvěřila jsem a začlenila se do Evangelické církve metodistické.
Pracovala jsem většinu života jako programátorka, v církvi jako dobrovolník.
Postupně jsem si doplnila teologické vzdělání a před patnácti lety se stala kazatelkou. Nyní působím v Praze.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.