Jaromír Andrýsek - úvahy 41 (21.1.-30.1.2019)

Nar. 1965
Křesťanské sbory
Jmenuji se Jaromír Andrýsek a s manželkou Ivanou jsme vychovali čtyři děti. Nejstarší dcera Noemi je vdaná za Jakuba Pípala a mají dceru Elianu Miru. Jsem tedy i dědečkem.
Pracuji jako pastor Křesťanského sboru Český Těšín a ředitel komunitního centra.
Vystudoval jsem ekonomiku a silniční dopravu a v letech 1988 až 1995 jsem působil jako ekonom střediska dopravy v IPS (SKANSKA) Třinec. Pracoval jsem s mládeží, vedl biblické kroužky na školách a působil jako laický kazatel.
Poté jsme se s manželkou a dvěma dětmi přestěhovali do Německa, kde jsem absolvoval tříletou alianční biblickou školu ve Wiedenestu. Po návratu jsem působil jako šéfredaktor časopisu Živé slovo, vedl víkendový biblický seminář v Ostravě a v Českém Těšíně a jako pastorační pracovník Křesťanského sboru Český Těšín.
Teologii jsem absolvoval na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici. Křesťanem jsem se stal během studia na VŠDS v Žilině, kde jsem také působil v ekumenické mládeži. Pro duchovní službu jsem se rozhodl v 90. letech, když jsem viděl, že se život společnosti orientuje na ekonomiku, zatímco spirituální rozvoj zůstával stranou. Ve sboru se snažíme podporovat misii i evangelizaci. Ve spolupráci s KAMem se nám podařilo realizovat projekt FUSION, který vytváří přirozený most k oslovení současné mladé generace.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.