Jiří Serbus /úvahy 20-17 (30.5.-8.6.)

Církev bratrská

Je mi 52 let a pocházím z nevěřící rodiny.
V Pána Ježíše Krista jsem uvěřil v polovině 80. let ve sboru Českobratrské církve evangelické v Praze, kde byl farářem Dan Drápal. Později jsem se připojil k podzemní, tehdy ilegální Apoštolské církvi. Velmi brzo po obrácení jsem začal kázat a sloužit ve sboru. Po legalizaci a uznání Apoštolské církve státem jsem byl povolán do staršovstva. Ordinován jako kazatel jsem byl ve sboru Apoštolské církve v Lysé nad Labem na začátku roku 1994. Rok 1994 jsem sloužil ve stanové misii v řadě měst v Čechách a na Moravě. Na začátku roku 1995 jsem byl pověřený společně s jedním bratrem z USA založením 2. sboru AC Maranata v Praze. V tomto sboru jsem sloužil do roku 1998. V tomto roce jsem byl biskupem AC ze služby kazatele v tomto sboru odvolán a poslán na jiné místo. Později jsem s rodinou z  AC odešel a začali jsme navštěvovat sbor Církve bratrské v Benátkách nad Jizerou. V tomto sboru jsem byl řadu let ve staršovstvu a lidské povolání do služby kazatele jsem řadu let odmítal. V roce 2013 jsem znovu prožil Boží povolání do služby kazatele a od roku 2013 do 2015 jsem byl kazatelem ve sboru CB v Benátkách nad Jizerou, 2015 až 2018 v Milovicích nad Labem a od 2018 až do současnosti jsem kazatelem ve sboru CB v Mladé Boleslavi.
Největší vliv na moji službu měli dva bratři. Biskup Apoštolské církve Rudolf Bubik a pastor Křesťanského společenství Dan Drápal. Tito dva bratři stáli u mých začátků a jsem jim za mnoho věcí vděčný. Povolání kázat evangelium a sloužit Hospodinu jsem prožil velmi brzo po obrácení. Povolání jsem prožil při modlitbách a čtení Bible, později mé povolání bylo potvrzeno i Církví.
Jsem více než třicet let ženatý. Máme tři dospělé syny a dceru 14 let. Kluci chodí do sboru v Benátkách nad Jizerou, dcera chodí s námi do sboru v Mladé Boleslavi.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.