Josef Kaňka - úvahy 69 (1.10-5.10.)

31.12.1974
Křesťanské společenství

Se svojí ženou a třemi dětmi žiji v Novém Veselí. Od svého obrácení v roce 1993 jsem stále součástí společenství ve Žďáře nad Sázavou, ve kterém jsem našel skutečný duchovní domov a prostor k osobnímu růstu.
Vystudoval jsem střední pedagogickou školu obor vychovatelství v ústavech sociální péče a pokračoval ve studiu na Evangelické teologické fakultě v oboru pastorační a sociální práce. Pracoval jsem jako lektor programů primární prevence, pedagog volného času, kontaktní a terénní pracovník, později jako manažer neziskových organizací a individuální i skupinový terapeut. V současné době se věnuji pastorační práci, křesťanskému poradenství, projektovému řízení a psychoterapii. Dlouhodobě se zajímám o výtvarné umění. Mimo jiných odborných kurzů jsem absolvoval čtyřletý výcvik v integrativně orientované skupinové psychoterapii akreditovaný MŠMT.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.