Marek Jonáš - úvahy 62 (31.7.-9.8.)

Církev adventistů sedmého dne

Narodil jsem se v severočeských Litoměřicích v roce 1993 do křesťanské rodiny adventistů sedmého dne a tak jsem byl formován křesťanskými myšlenkami již od raného dětství. Měl jsem rád sborové společenství a rád vzpomínám na nejrůznější setkávání v rámci sborových aktivit. Jako malý jsem chtěl být zpěvákem nebo následovat šlépěje mého dědečka a stát se kazatelem.

Základní školu jsem studoval pouze do 5. třídy. V té době se město rozhodlo moji základní školu zrušit a tak jsem využil nabídku a zkusil jsem přijímačky na osmileté gymnázium, kam jsem byl přijat. Dalších 8 let jsem studoval na lovosickém gymnáziu, na které rád vzpomínám. Během 8 let na gymnáziu jsem promýšlel, kam by měla moje profesní dráha směřovat a postupně jsem dozrával k tomu, že se nebudu držet svých dětských snů o práci kazatele, ale půjdu cestou jinou - v této době jsem zvažoval studium právnické fakulty nebo žurnalistiky s orientací na práci tiskového mluvčího.

O církevním společenství jsem měl v době puberty silné pochyby, ale navzdory tomu jsem sbor nikdy neopustil. Zapojil jsem se do aktivity VYTAX, která směřovala k mladým lidem v naší církvi. Zhruba ve stejné době jsem začal naplno vnímat Boží volání a nechal jsem se vyučovat ke křtu. Díky aktivitě VYTAX, ale především díky rozhovorům s tehdejším kazatelem mého domovského sboru jsem začal cítit stále silnější povolání do kazatelské služby. Nakonec, když přišel čas poslat přihlášky na vysoké školy, jsem se rozhodl již napevno a podal si přihlášku na teologický seminář. Úspěšně jsem odmaturoval z češtiny, matematiky, dějepisu a základů společenských věd a vydal se studovat teologii, kterou jsem zakončil bakalářem. Již během studií v roce 2015 jsem souběžně začal působit jako kazatel v nástupní praxi. Během studia jsem poznal svoji úžasnou ženu Marinu, se kterou jsme se v roce 2017 vzali. V současnosti působím jako kazatel pro sbory Benešov, Vlašim a Tábor. Přestože je pro mě práce kazatele mnohdy nelehká, nacházím v ní radost a naplnění.Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.