Marek Říčan - úvahy 48 (1.4.-10.4.)

Nar.1972
Slezská církev evangelická a.v.
Je od r. 1995 duchovním Slezské církve evangelické a. v. Do této služby byl mj. povzbuzen prací s mládeží i rodinnou tradicí. V současnosti působí jako kazatel v církevním sboru v Bystřici nad Olší a na ústředí církve v Českém Těšíně. Jeho manželka Silvie je učitelkou angličtiny. Spolu mají dvě dcery.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.