Michal Klus /úvahy 20-12 (3.-12.4.)

Slezská církev evangelická a.v.

Narodil jsem se na těšínském Slezsku a vyrostl jsem v křesťanské rodině. Od dětství jsem byl veden k víře. Nepamatuji si dobu, kdy bych ve svém životě nepočítal s Pánem Ježíšem Kristem. Pán Bůh se mne v dětství opakovaně dotýkal, nicméně moc důležitý Boží dotyk a zároveň vědomé rozhodnutí k následování Pána Ježíše Krista jsem učinil po evangelizaci, když mi bylo 14 let. Brzo poté jsem se aktivně zapojoval do služby Pánu Ježíši v našem sboru, tedy ve sboru Slezské církve evangelické a. v. v Třanovicích. Sloužil jsem jako vedoucí dorostu, později mládeže. Angažoval jsem se také v mládežnickém hudebním souboru i v dalších církevních aktivitách.
Po dokončení stavební fakulty Vysokého učení technického jsem se oženil a spolu s manželkou jsme odjeli studovat Biblickou školu do USA, kde jsem přijal povolání ke službě teologie. Po dokončení studia jsem nastoupil do služby církve v Třinci, kde sloužím do dnešního dne.
Pomáhám také v dalších platformách a ať už na území sboru, církve či šířeji. Velkou radost mi dělá služba projektu Děti Afriky, kterou jsme zahájili v roce 2010. Jde o podporu dětí, vzdělávání a evangelizace v Tanzanii.
S manželkou Šárkou vychováváme 4 děti. Naší touhou je, aby svět mohl skrze církev poznat Boží mnohotvarou moudrost.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.