Michal Šourek / úvahy 20-01 (1.1.-10.1.)

Českobratrská církev evangelická

Jsem Kristovec a poutník na cestě k Božímu království.
Povoláním jsem evangelický farář, v současné době ve sboru v Praze – Chodově, v kostele Milíče z Kroměříže.
Působím také jako školní kaplan Evangelické akademie Praha, církevní střední odborné školy (eapraha.cz).
S manželkou Annou, která pracuje jako nemocniční kaplanka, máme 5 dětí.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.