Mikuláš Vymětal /úvahy 20-31(17.10.-26.10.)

Českobratrská církev evangelická

Narodil jsem se skoro před padesáti lety, na Mezinárodní den dětí (1.6.1971) na ostrově Štvanice. A snad ten ostrov, který leží uprostřed Vltavy, určil i mé pozdější životní postoje. Rodiče se záhy rozvedli. Nejprve jsem žil jedenáct let u matky, pak utekl k otci a žil jedenáct let s ním. V té době jsem také našel cestu k víře a když mi bylo necelých sedmnáct, byl jsem po dvou a půlleté křestní přípravě pokřtěn v českobratrském sboru v pražských Nuslích. Od svých 22 let jsem žil jedenáct let sám a věnoval se důkladným teologickým studiím – studoval jsem na Evangelické teologické fakultě UK (zakončeno doktorátem r. 2005), Humboldtově a Svobodné univerzitě v Berlíně, Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a Evangelické teologické fakultě Vídeňské univerzity. V letech 1997 – 1998 jsem absolvoval základní vojenskou službu v Žatci a v Kroměříži a jsem četař v záloze. Od roku 1998 pracuji jako duchovní v Českobratrské církvi evangelické (nejprve jsem byl rok vikářem v Nymburce, poté pět let v Horních Počernicích, osm let v Pražském seniorátu s mládeží, a nyní jsem sedmým rokem v Berouně; současně pracuji jako farář pro menšiny).
Když mi bylo 33 let, oženil jsem se s Evou Hrabákovou. Eva je z husitské církve. Ekumenické manželství ovlivnilo nás oba – já vstoupil také do CČSH a Eva do ČCE. Jsem přesvědčený o užitečnosti propojení obou církví. Máme dvě dcery - Juditě bude letos patnáct let a Deboře dvanáct.
Jako farář pro menšiny se věnuji službě těm menšinám, jejichž příslušníci u nás zažívají diskriminaci – Romům, muslimům, lidem odlišné sexuální orientace. Za velmi důležitý pokládám také mezináboženský dialog a dobré vztahy mezi křesťany, Židy a muslimy. Mezi Židy i muslimy mám mnoho přátel. Pokládám se ovšem za docela tradičního evangelíka – např. ve sborovém dopise jsem vydal výbor z Husových dopisů, inicioval překlad Lutherových dopisů do češtiny, vytvořil obsáhlé publikace o kostele sv. Martina ve zdi a Jeronýmu Pražském, vydal dvě sbírky kázání svého učitele Jana Hellera.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.