Miloš Poborský /úvahy 20-15 (10.5.-19.5.)

Křesťanské společenství
Narodil jsem se v r. 1968 ve Vamberku do nevěřící rodiny.
Po absolvování elektrotechnické fakulty ČVUT v r. 1991 jsem 10 let pracoval jako programátor a vedoucí technického oddělení.
Po tříletém období hledání v době studií a soukromém čtení Bible jsem na kurzu Základů křesťanské víry v Křesťanském společenství Praha vydal svůj život Pánu Ježíši Kristu a v květnu 1992, ve svých 24 letech, jsem byl pokřtěn. Ve sboru jsem brzy začal vést skupinku, a stal se starším sboru. Ze začátku mého křesťanského života mi byly velkou oporou Základy křesťanské víry Dereka Prince. Za svůj duchovní růst vděčím učednickému vztahu s Mojmírem Kallusem a později s Danem Drápalem. Vstup do plnočasové služby byl logickým vyústěním celkového směřování mého života.
V letech 1998-2017 jsem byl pastorem regionu Jih sboru KS Praha. V letech 2000-2005 jsem studoval ETS. V roce 2002 jsem založil a 15 let vedl českou kancelář kurzů Alfa. V září 2017 jsem se stal ředitelem Evangelikálního teologického semináře v Praze.
V roce 1995 jsem vstoupil do manželství. S manželkou Evou máme osmnáctiletého syna Davida. Ve volném čase se rád věnuji lyžování a snowboardingu, jízdě na kole a turistice. Spolu s manželkou se věnujeme rekreačnímu zahradničení.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.