Miroslav Bísek / úvahy 20-07 (1.3.-10.3.)

Církev adventistů sedmého dne

Narodil jsem se 18.12.1969 v Domažlicích, kde jsem žil až do svých 30 let.
Pocházím z nevěřící rodiny. V roce 1991 začínám navštěvovat Kurz studia Bible, který pořádá Církev adventistů sedmého dne a po cca půl roce se nechávám pokřtít.
K čtení a studiu Písma mě přivedl jeden kamarád, který měl doma staré vydání Bible Kralické, ale nerozuměl jí a když v Domažlicích v roce 1990 začal biblický kurz, začal jej navštěvovat. Oslovilo a nadchlo jej to natolik, že se o tom zmínil přede mnou a já to zkusil taky. Asi po 4 návštěvách jsem Bibli odložil s myšlenkou, že se k tomu vrátím, až ve stáří, kdy si budu chtít dát věci s Pánem Bohem dát do pořádku. Bylo to stejně naivní a nedomyšlené jako kdybych si řekl, že své auto pojistím až před tím, než se vybourám.
Asi po roce jsem prožíval hlubokou osobní krizi, která vrcholila myšlenkami na sebevraždu a to mě opět vrátilo ke čtení Bible a návštěvám biblického kurzu. V létě 1992 jsem byl pokřtěn se svojí tehdejší dívkou.
Velice mě tehdy inspiroval a oslovoval kazatel, který nám Bibli vykládal. Už před těmi cca 27 lety jsem si v duchu říkal, že bych jednou také rád podobným způsobem sloužil Bohu. Vyplnilo se mi to mnohem dříve, než bych se nadál. V Domažlicích nebylo žádné společenství naší církve a na začátku 90. let tam vznikala skupinka, která byla tvořena účastníky biblického kurzu, to znamená samými konvertity a duchovními nemluvňaty. To znamenalo, že už brzy po svém křtu jsme se všichni zapojovali do fungování společenství a začínali se učit, jak vykládat Bibli a kázat a také se zapojovali do aktivit směrem ven z církve (evangelizace a služba potřebným).
Moje touha sloužit však byla mnohem silnější a chození do „civilního“ zaměstnání mě neuspokojovalo.
Protože v mládí mě učení nebavilo, abych mohl studovat teologii, musel jsem si dodělat vzdělání. V roce 2006 se mi podařilo úspěšně završit pětileté snažení a s čerstvým maturitním vysvědčením jsem se přihlásil na Teologický seminář VOŠ na Sázavě. Po dalších pěti letech jsem studium ukončil absolutoriem a získal titul B.Th.
Již během studií teologie mi církev nabízí místo evangelisty na Sedlčansku s vizí založení nového sboru a svoji „dráhu duchovního“ začínám v roce 2007. Během této krátké životní etapy se žením a ve své manželce získávám nejen obrovskou pomoc, ale také ženu, kterou miluji z celého srdce a jsem za ni Hospodinu nesmírně vděčný. Pán Bůh nám dal také dvě krásné děti (3,5 a 7 let) a to přesto, že moje žena je neplodná. Je to pro nás jeden z největších zázraků a potvrzení myšlenky, že Bohu není nic nemožné.
Po založení sboru na Sedlčansku nás církev povolává ke službě na severu Čech. Přesněji řečeno je to práce na sborech, protože v té době mám zodpovědnost nejen za sbor Ústí nad Labem, kam se stěhujeme, ale sloužím také děčínskému a rumburskému sboru CASD.
Po 7 letech se opět stěhujeme a naším novým domovem se v roce 2017 stává Tachov, malé městečko na západní hranici. Zde žijeme a působíme dodnes a služba sborům Tachov a Cheb nás naplňuje vděčností i radostí zároveň. Uvědomujeme si, že je to jen a jen Hospodinova milost, že můžeme dělat „práci“, která přináší plody pro věčné Boží království. Víme také, že všechno co děláme vlastně neděláme my, ale Bůh skrze nás a pro nás.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.