Pavel Hradský / úvahy 20-8 (11.3.-20.3.)

Evangelická církev metodistická

Narodil jsem se v roce 1957 jako první dítě rodičům, kteří byli oba faráři Církve československé husitské. Mám dva sourozence.
Vystudoval jsem teologickou fakultu a v této době jsem se také osobněji setkal s Pánem Ježíšem Kristem. I díky příkladu rodičů jsem se stal farářem CČSH. Od roku 2004 pak farářem ECM. V mezidobí jsem sloužil v Křesťanském společenství.
Hned po vojně jsem se oženil s farářkou Evangelické církve metodistické Václavou Svidenskou. Máme spolu tři děti a díky nim šest vnoučat. Ve své farářské službě jsem měl několikaletou přestávku, kdy jsem pracoval jako sociální pracovník na Městském úřadu v Klatovech.
Sloužil jsem na těchto místech:
1982 - 1987 v Žatci
1987 - 2004 v Klatovech a okolí
(Kdyně a Domažlice)
2004 - 2008 v Praze Horních
Počernicích
2008 - 2012 v Praze v Ječné ul.
2012 - 2019 v Třeboni
2019 - v Plzni

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.