Pavel Jun - úvahy 47 (22.3.-31.3.2019)

Nar. 1957
ČCE

Jsem evangelický farář, nyní v Pečkách, předtím jsem byl vikářem v Třebíči, farářem v Borové u Poličky a v Čáslavi, potom celocírkevním farářem pro mládež.
Vyrostl jsem v rodině faráře, moji rodiče žili víru velmi autenticky, tak se mi patrně dostala pod kůži, církev je pro mě hlavním a přirozeným životním prostředím. Na srdce mi začala víra útočit při studiu teologie, kdy mě uchvátilo dobrodružství hledání, zkusmého vyslovování a nového hledání Pointy křesťanské víry, a tomu útoku se vděčně celý život vystavuji.
Jsem ženatý, mám tři dospělé děti a tři vnuky.
Vedle teologie mě těší hudba, pracuji také jako učitel hry na kytaru (zvláště bluesovou), hraji v několika bluesových a rock-n-rolových kapelách.


Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.