Pavel Větrovec - úvahy 67 (19.9.-28.9.)

Nar. 1965
Římskokatolická církev
Jsem římskokatolický kněz, premonstrát kláštera v Teplé, vyučující biblistiky na KTF Univerzity Karlovy. Nar. 16. 5. 1965 v Plzni, maturoval jsem roku 1983 na SPŠ stavební v Plzni, promoval na ČVUT, FSv v Praze roku 1987 (Ing.), v letech 1988–1990 absolvoval postgraduální studium stavební mechaniky. Roku 1990 jsem vstoupil do Kanonie premonstrátů v Teplé, studia ke kněžství absolvoval v Římě (Sant’ Anselmo a Gregoriana), 30. 9. 1994 jsem složil v klášteře Teplá slavné sliby, 16. 12. 1995 tam byl vysvěcen na jáhna a 29. 6. 1996 na kněze. V letech 1998–2001 jsem absolvoval doktorské studium biblické teologie na KTF UK (Th. D.), v letech 2002–2005 jsem absolvoval licenciátní studium na římském Papežském biblickém institutu (S. S. L.). Od roku 2000 pedagogicky působím na KTF UK v Praze. Jako kněz jsem působil v pastoraci farností Klášter Teplá, Mariánské Lázně, Cheb, Velká Hleďsebe, Plasy a Manětín. Nyní jsem farářem v Bečově nad Teplou.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.