Petr Staš /úvahy 20-18 (9.6.-18.6.)

nar. 23.1.1958
kazatel Církev adventistů sedmého dne

Narodil jsem se v Karlových Varech rodičům Marušce a Andrejovi Stašovým, jako třetí ze čtyř dětí. Oba moji rodiče byli upřímní a praktikující křesťané. Myslím, že se rodiče měli co ohánět.
Moje dětství bylo téměř idylické, křesťanské. Nikdy a to podtrhuji, jsem doma neslyšel hádky, rozbroje, křik či napětí. Můj otec byl laskavý, tichý, pracovitý, rozšafný a velkorysý člověk. Nad to byl skutečný gentleman. Křesťanství nám dětem nepředstavil jako soubor zákazů, ale jako obrovskou přednost. A to je možná i důvod, proč se stále raduji z poznání Ježíše Krista.
Do kazatelské služby jsem nastoupil na začátku devadesátých let. Působil jsem na Vamberecku, Trutnovsku, Karlovarsku a nyní sloužím na Hradecku.
Jsem ženatý a máme spolu s mojí manželkou Ivou čtyři dospělé děti a v současné době máme dva malé chlapce v pěstounské péči.
Děkuji Bohu za příklad mých rodičů. Chválím Ho za svoji rodinu, bez které bych nemohl konat tuto službu.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.