Petra Hrušková - úvahy 74 (18.11.-27.11)

Církev československá husitská

Vždy jsem chtěla a také jsem dělala práci s lidmi. Do chvíle, kdy jsem se stala maminkou, jsem pracovala jako prodavačka. Do služby v Církvi československé husitské jsem byla přizvána téměř před 15 lety sestrou biskupskou Janou Šilerovou, v té době jsem již měla děti Jaroslava a Anežku školou povinné. Jako pastorační asistentka jsem začala studovat na Husitském institutu teologických studií v Praze a moje cesta často vedla do nemocnic, domovů pro seniory, k nemocným starším i umírajícím.
Po dokončení studia v Praze jsem nastoupila v Olomouci na teologické fakultě Cyrilometodějské.
Postupně jsem vystřídala posty- kazatelky, jáhenky a sloužila v náboženských obcích ve Velké Bystřici a Velkém Týnci u Olomouce, kde slouží moje rodná sestra Hanka Šebíková. Dále mě služba zavedla zpět do  rodného Přerova, Lipníku nad Bečvou a nyní po kněžském svěcení, které jsem od Pána obdržela na své 47 narozeniny, sloužím již jako samostatný duchovní v Hranicích na Moravě a v Kojetíně.
Mezi moje záliby patří zahrádka, bylinky a dodání síly mi dělá vyrábění dárečků a šperků, které vždy potom rozdávám, kudy chodím.
Se svým manželem jsem se seznámila v kostele v Přerově, kde jsme jako mládežníci navštěvovali „spolčo“ u pana faráře Bobrovského. Takže se dá říci, že jsme kostelní láska, která trvá 27 let.
Mám velké požehnání a snažím se za něj děkovat každý den.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.