Róbert LIBA - úvahy 75 (28.11.-7.12.)

Apoštolská církev Most

Narodil jsem se na Východním Slovensku a v podstatě celý svůj život jsem byl obklopen křesťanstvím. I ve své rodině jsem byl neustále obklopen lidmi, kteří byli kazatelé či skvělými evangelisty. Když jsem viděl, jak je to náročné a zodpovědné povolání, nikdy jsem kazatelem či pastorem sboru nechtěl být. Bůh si však myslel něco jiného a do role pastýře sboru mne povolal a neustále mne učí, jak to mám dělat.
Dal mi skvělou manželku Lyli, která také pochází ze Slovenska a společně máme tři krásné děti. Dvě dcery – Kristínku a Ráchel a syna Samuele.
Všichni společně pomáháme budovat Boží království v našem regionu a jsem šťastný, že jsme na místě, kde nás Bůh chce v tuto chvíli mít.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.