Rudolf Špaček - úvahy 55 (31.5.-9.6.)

Nar. 1966
Církev československá husitská
Sbor Hlinsko
Abych se představil čtenářům, tak mi dovolte krátce zavzpomínat. Rodičům jsem se narodil před 53 lety a vyrůstal v otevřené křesťanské rodině. Nikdy nepadlo slovo: „Musíš“, v otázce osobní víry jsem vždycky pociťoval svobodu a uvědomoval si láskyplné tátovo jednání, kdy místo poroučení a nekompromisního krocení pubertálních vzdorů – jak to zpravidla v rodinách bývá – volil příklad plně žitého křesťanského života s pravidelnou návštěvou chrámu a četbou i diskusí nad biblickými příběhy. Maminka, přestože pocházela z moravského venkova, coby socialistická učitelka měla k víře poněkud vlažný přístup, dnes bychom jej označili slovem „tradiční“. Nikterak však neomezovala moje křesťanské zaměření a svojí obětavou mateřskou láskou zdálky vše přehlížela.
V nějakých 18 letech mě život zavál do křesťanského společenství mladých lidí, kde mi bylo dobře. Společné výlety, setkávání, úvahy nad Biblí, návštěvy chrámů utvářely atmosféru, kde víra přímo zurčí jako potůček. Nastoupil jsem v té době ke studiu stavební fakulty v Brně a po dvou letech se v nitru začalo ozývat tiché volání. Nechť se čtenář nezlobí za toto poetické vyjádření, velmi nesnadno se totiž vyjadřuje moment, kdy Bůh položí prst na srdce mladého člověka. Najednou jsem prostě pocítil, že všeho musím nechat a že se stanu knězem. Nastoupit ke studiu teologie nebylo úplně snadné, protože éra komunismu počítala s budoucím stavebním inženýrem a já si takhle nemožně zpackal kádrový profil… To mi tehdy řekl kapitán státní bezpečnosti, který mě vyslýchal. Já ovšem uvnitř věděl, že se knězem stanu, a tak přes různá úskalí a názorové neshody jak ze strany státní, tak i z té církevní, jsem byl 7. srpna v roce 1994 v Novém Městě nad Metují vysvěcen na kněze Církve československé husitské. Po krátké době nesmělých začátků na Náchodsku jsem zakotvil v Hlinsku na Vysočině, kde působím již 25. rokem. Ke své práci farářské jsem přidal ještě spisovatelskou a vydavatelskou činnost se zaměřením na křesťanskou mystiku (adresa mého vydavatelství: www.bibliofil.webnode.cz) a jelikož se řídím heslem: „Lidem je třeba jíti do kostelů a farářům naopak z kostelů“, zahájil jsem po vzoru apoštola Pavla, který pro zajištění vlastních potřeb vyráběl stany, taktéž rukodělnou výrobu naší náboženské obce - pro změnu v oboru pekařském a cukrářském.
Tolik z mého spiritualitou poznamenaného života, který přijímám z Boží ruky jako úžasný dar a každého dne děkuji za novou příležitost se učit a sloužit, neboť to je skutečný pramen štěstí.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.