Štěpán Klásek - úvahy 64 (20.8.-29.8.)

Církev československá husitská

Narodil jsem se v roce 1957 v Liberci, ale většinu dětství jsem prožil na faře v nedalekém Hrádku nad Nisou, kde byl farářem můj tatínek, který kromě Hrádku administroval i Varnsdorf. Maminka sloužila jako duchovní v Jablonném v Podještědí a Mimoni. Na gymnáziu jsem o studiu na teologické fakultě uvažoval jen jako o jedné z možností. Ale když mi bylo řečeno, že se bez problémů dostanu na jakoukoli jinou vysokou školu, jen když nepůjdu na bohosloví, použil si toho Pán Bůh k mému nasměrování do duchovní služby.
Vystudoval jsem tehdejší Husovu československou bohosloveckou fakultu v Praze a hned po ní nastoupil na dvouletou vojenskou službu v Písku. Po skončení vojny jsem se stal farářem v Liberci, kde jsem sloužil sedmnáct let. Zde jsem našel svou ženu Lenku a v Liberci se nám také narodily naše první čtyři děti. Poslední dítko se nám narodilo už v Hradci Králové, kde jsem sloužil dalších čtrnáct let. Nyní jsem už šestým rokem farářem v Litomyšli.
Vedle rodičů a rodiny mne asi nejvíce formovali bratři a sestry, mezi kterými jsem sloužil, a pak také děti na táborech a mládež na puťácích, na které dodnes jezdím.


Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.