Světluše Košíčková - úvahy 39 (01.01.-10.01.2019)

Nar. 1951
Církev československá husitská

Narodila jsem se v Brně. Jsem duchovní Církve československé husitské. Působila jsem ve Žďáře nad Sázavou, Přibyslavi, Prostějově, Pěnčíně, Plumlově a Vyškově. S manželem Milošem jsme spolupracovali s komunitou v Taizé: pořádali modlitby, letní tábory, setkání na Moravě i cesty na východoevropská setkání Poutě důvěry. Po r. 1989 se otevřela možnost vést zájezdy do Taizé a na setkání v dalších zemích Evropy. V brněnské diecézi naší církve jsem byla pověřena koordinací duchovní péče o děti a mládež, vzděláváním laických spolupracovníků (Nový zákon, věrouka)a zahraniční spoluprací, zvláště s partnerskou církví v Essenu. Na některých konferencích a při vytvářeních některých dokumentů jsem církev zastupovala v GEKE.
Nyní žiji a sloužím v Husově sboru v Brně-Tuřanech a vypomáhám, kde je potřeba.
Před nedávnem jsem ovdověla. Raduji se z toho, že naše tři dcery s rodinami, každá svým způsobem, rozvíjejí odkaz svých rodičů. Raduji se též ze tří vnuků.


Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.