Tomáš Karel /úvahy 20-16 (20.5.-29.5.)

Církev československá husitská

Narodil jsem se v listopadu 1969 do rodiny bez vyznání. Křesťanství nikdo doma nepraktikoval. Vychován jsem ale byl v úctě a svrchovanosti pravdy. Za to rodičům velice děkuji.
S křesťanstvím jsem se setkal až prostřednictvím názorů TGM v knize Karla Čapka, Hovory s TGM. Překvapilo mě (bylo to v roce 1988), jak mohl být tak bystrý a vzdělaný člověk zároveň i věřící.
S prvními křesťany, kteří mě přivedli ke Kristu, jsem přišel do kontaktu až na základní vojenské službě, byli to kamarádi z letničních kruhů. Mým duchovním domovem se ale stala Církev československá husitská. A já jsem za tuto rodinu víry Pánu velice vděčný. Setkal jsem se tu s tak skvělými lidmi!
Rozhodnutí stát se farářem nepřišlo okamžitě, na Husitskou teologickou fakultu jsem nastupoval s úmyslem stát se učitelem, studoval jsem zároveň i pedagogickou fakultu. Boží úmysly ale byly jiné, než úmysly mé. A Bohu patří za vše dík největší!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.