Vilém Szlauer /úvahy 20-23 (8.8.-17.8.)

Slezská církev evangelická augsburského vyznání

Narodil jsem se v roce 1954 v Třinci věřícím rodičům. Oba rodiče byli aktivními členy sboru Slezské církve evangelické a. v. Otec byl presbyterem a členem pěveckého sboru. Od útlého dětství mě učili modlit se a vedli mě k víře. Chodil jsem postupně do nedělní besídky, dorostu a byl jsem konfirmován. V době dospívání jsem na jednom pobytu dorostu přijal Ježíše Krista za svého Pána a prosil jsem, ať vezme můj život do svých rukou. Již na základní škole jsem po dlouhém modlitebním zápase přijal výzvu stát se farářem. Po maturitě na gymnáziu v Třinci jsem byl přijat na Slovenskou evangelickou bohosloveckou fakultu v Bratislavě. Čtvrtý ročník jsem studoval ve Warszawě, abych se naučil dobře polsky. V naší církvi jsou ve většině sborů bohoslužby v češtině a v polštině. V roce 1979 jsem ukončil teologická studia a 5. 8. jsem byl v třineckém chrámu ordinován na faráře. Necelé dva roky jsem sloužil ve sboru v Havířově-Bludovicích a pak jsem vykonával dva roky základní vojenskou službu v Domažlicích. Po návratu z vojny jsem ještě několik měsíců sloužil v Havířově a od roku 1983 až do současnosti působím ve sboru v Ostravě. V únoru 2018 jsem odešel do starobního důchodu. V současné době vypomáhám mladším kolegům.
V roce 1983 jsem se oženil a s manželkou Alenou máme tři, již dospělé děti – Lydii, Marii a Pavla. Všichni se také angažují ve službě v našem ostravském sboru.
Děkuji Pánu Bohu za jeho vedení a požehnání a prosím o jeho novou milost do dalších let života.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.