Vladislav Volný /úvahy 20-10 (31.3.,13.4.-16.4.)

Slezská církev evangelická augusburského vyznání

Narodil jsem se v roce 1973 v Karviné v rodině luterského faráře Vladislava Volného a varhanice Uršuly Volné. Po absolvování gymnázia jsem se přihlásil ke studiu na Bohoslovecké evangelické fakultě v Bratislavě. Má teologická studia dále pokračovala na ETF UK v Praze a Křesťanské Akademii ve Varšavě. Od roku 1998 působím jako sborový pastor ve farním sboru Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Havířově Bludovicích. Postgraduální studia teologie jsem absolvoval na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem obhájil disertační práci s názvem Nedělní školy ve Slezské církvi evangelické a. v. a získal titul doktora teologie. Jsem ženatý, s manželkou Pavlínou máme tři syny. Ve volném čase rád čtu, jezdím na kole, hraji badminton a trávím čas s rodinou a přáteli.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.