2. Korintským 2,5-11

5Jestliže někdo způsobil zármutek, nezpůsobil ho jen mně, nýbrž aspoň zčásti - nechci přehánět - vám všem. 6Stačí už to pokárání, kterého se mu dostalo od většiny z vás. 7Proto je nyní spíše třeba, abyste mu odpustili a potěšili ho, aby se takový člověk pod přívalem zármutku nezhroutil. 8Naléhavě vás prosím, abyste mu dokázali svou lásku. 9Proto jsem vám také psal, abych poznal, jak se osvědčíte, zda jste ve všem poslušní. 10Komukoli něco odpustíte, odpustím i já. A když já něco odpouštím - mám-li co odpouštět - činím to před tváří Kristovou kvůli vám, 11aby nás satan neobelstil; jeho úskočnost přece známe.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.