2. Korintským 3,12-18

12Když tedy máme takovou naději, smíme vystupovat s plnou otevřeností a jistotou. 13Nepočínáme si jako Mojžíš, který zahaloval svou tvář závojem, aby synové Izraele nespatřili konec té pomíjející záře. 14Avšak jejich myšlení na tom ustrnulo. Až do dnešního dne zůstává onen závoj při čtení staré smlouvy a zůstává skryto, že je zrušen v Kristu. 15A tak až podnes, když se čte Mojžíš, leží na jejich srdci závoj. 16Avšak `když se obrátí k Pánu, je závoj odstraněn´. 17Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda. 18Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě - to vše mocí Ducha Páně.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.