2. Korintským 3,7-11

7Jestliže smlouva literami vytesaná do kamene sloužila smrti, a přece byla nastolena s oslňující slávou, takže synové Izraele nemohli pohlédnout na tvář Mojžíšovu pro její pomíjivou zář - 8oč slavnější bude služba Ducha! 9Byla-li služba vedoucí k odsouzení slavná, oč ji převyšuje služba spravedlnosti! 10Ano, ona sláva vůbec nebyla slávou ve srovnání s touto slávou vše přesahující! 11Jestliže přišlo slavně to, co pomíjí, oč slavnější je to, co zůstává!Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.