2. Korintským 8,16-24

16Buď Bohu dík, že dal Titovi do srdce stejně horlivý zájem o vás! 17Nejenže vyhověl mé výzvě, nýbrž ve své horlivosti sám od sebe se rozhodl k vám jít. 18Spolu s ním posílám bratra, který si službou evangeliu získal uznání ve všech církvích. 19A nejen to: byl také církvemi zvolen, aby nás doprovázel s výtěžkem této sbírky, jež se naší službou uskutečňuje k slávě Páně a jako projev naší ochoty. 20Chceme totiž zabránit tomu, aby nás při službě tomuto štědrému daru někdo nepodezíral. 21Myslíme na to, abychom byli bez výtky nejen před Bohem, nýbrž i před lidmi. 22S těmi dvěma posíláme dalšího bratra, o jehož horlivosti v každém směru jsme se mnohokrát přesvědčili; a nyní je obzvláště horlivý, protože vám velmi důvěřuje. 23Pokud jde o Tita, je to můj společník a spolupracovník v díle pro vás. Pokud jde o oba další bratry, jsou to vyslanci církví a sláva Kristova. 24Ukažte jim svou lásku a dokažte jim, že jsme na vás před ostatními církvemi právem hrdi.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.