Koloským 2,1-7

1Rád bych, abyste věděli, jak těžký zápas tu podstupuji pro vás, pro Laodikejské i pro ty, kteří mě ani osobně neznají. 2Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus; 3v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. 4Říkám to proto, aby vás nikdo neoklamal líbivými řečmi. 5I když nejsem mezi vámi přítomen, přece jsem duchem s vámi a raduji se, když vidím vaši kázeň a pevnost vaší víry v Krista. 6Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. 7V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.