Koloským 3,1-11

1Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. 2K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. 3Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. 4Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. 5Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. 6Pro takové věci přichází Boží hněv. 7I vy jste dříve tak žili. 8Ale nyní odhoďte to všecko: zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst. 9Neobelhávejte jeden druhého, svlecte se sebe starého člověka i s jeho skutky 10a oblecte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele. 11Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný - ale všechno a ve všech Kristus.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.