Marek 10,13-16

13Tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. 14Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl: "Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. 15Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde." 16Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.