Marek 8,14-21

14Zapomněli si vzít s sebou chleby; na lodi měli jen jeden chléb. 15Domlouval jim: "Hleďte se varovat kvasu farizeů a kvasu Herodova!" 16I začali mezi sebou rozmlouvat, že nemají chleba. 17Když to Ježíš zpozoroval, řekl jim: "Proč mluvíte o tom, že nemáte chleba? Ještě nerozumíte a nechápete? Je vaše mysl zatvrzelá? 18Oči máte, a nevidíte, uši máte, a neslyšíte! Nepamatujete se, 19když jsem lámal těch pět chlebů pěti tisícům, kolik plných košů nalámaných chlebů jste sebrali?" Řekli mu: "Dvanáct." 20"A když sedm chlebů čtyřem tisícům, kolik plných košů nalámaných chlebů jste sebrali?" Odpověděli mu: "Sedm." 21Řekl jim: "Ještě nechápete?"Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.