Skutky 15,36-41

36Po nějaké době řekl Pavel Barnabášovi: "Navštivme opět naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali slovo Páně, a podívejme se, jak se jim daří." 37Barnabáš chtěl s sebou vzít také Jana Marka. 38Pavel však nepokládal za správné vzít ho s sebou, poněvadž je opustil v Pamfylii a v práci s nimi nepokračoval. 39Vznikla z toho taková neshoda, že se spolu rozešli: Barnabáš vzal s sebou Marka a plavil se na Kypr, 40Pavel si vybral za spolupracovníka Silase, a když ho bratří poručili milosti Páně, vydal se i on na cestu. 41Procházel Sýrií a Kilikií a všude posiloval církve.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.