Žalm 127

1Poutní píseň, Šalomounova. Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. 2Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek. 3Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna. 4Čím jsou šípy v ruce bohatýra, tím jsou synové zplození v mládí. 5Blaze muži, který jimi naplnil svůj toulec! Nebudou zahanbeni, až budou v bráně jednat s nepřáteli.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.