21To je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. Nejde v něm zajisté o odstranění tělesné špíny, nýbrž o dobré svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme - na základě vzkříšení Ježíše KristaPřístup k Božímu oltáři

Jak rozumím křtu?

Podstata naší víry: spravedlivý Kristus dal svůj život za nespravedlivé před Bohem, abychom měli svobodný přístup k Božímu oltáři, k věčnosti. Co za to požaduje? Především abychom věřili v tuto Boží nabídku a činili skutky víry. A jeden ze základních skutků je křest. Já jsem byl pokřtěn jako dítě, ale nežil jsem jako křesťan. Vyrůstal jsem v nevěřící rodině, pokřtít mne dali asi z tradice. Ale po třicátém roce života, kdy mne přemohla milost Boží a já činil pokání, pozval jsem Pána Krista do svého života, začaly se dít věci. A to především na duši a svědomí. Tak jak je to zapsáno v našem textu: ve křtu nejde o odstranění tělesné špíny, nýbrž o dobré svědomí. A to přeji každému, kdo o to stojí, abychom se naučili chodit bez odsuzování za to, co jsme učinili, nebo pokud ještě někdy selžeme. Máme zastánce, který se obětoval jednou provždy, spravedlivý za nespravedlivé.

Pane, děkuji ti, že nemusím spoléhat na svoji spravedlnost, ale je to tvoje spravedlnost, která mě zachraňuje.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.