1Když tedy Kristus podstoupil tělesné utrpení, i vy se vyzbrojte stejnou myšlenkou: Ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem.Jak se líbit Bohu

Líbí se Bohu moje chození před ním?

Každá doba má svůj charakter. Dnešní době bych přisoudil kult těla. Možná to bylo podobné v době Pána Ježíše, kdy byla římská říše na vrcholu, a tělo bylo oslavováno. A možná právě proto apoštol Pavel píše v listu Římanům 8,8: “Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou.“ V našem textu k zamyšlení máme naopak doporučení: Vyzbrojte se v mysli. Opakem soustředění se na sebe - tělo - je nepodléhat tělesným potřebám tak, jak by se jim líbilo. Budeme-li se soustředit více na to, jak bychom se líbili Pánu Bohu, tak můžeme zjistit, že se to tělu a jeho potřebám nemusí vždy líbit. A ani to není trend dnešní doby, kdy často slyšíme slovo “užít si to, užívat si života” atd. Znám to i z vlastní zkušenosti z dřívějších let mého žití, kdy si člověk chtěl užít toho, co svět nabízel. Ale tento styl žití mě činil prázdným. Proto, chceme-li následovat Pána, vyzbrojme se myšlenkou: “cokoli činím, činím to pro Pána.”

Mohu se modlit takto: "Pane, líbí se ti moje chození před tebou?"

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.