Proměna

Co a proč je pro křesťana podstatnější, fyzický svět nebo duchovní?

Tento poslední verš z 1. listu Petrova prozrazuje na pisatele, že to je pokojný člověk. Je to stále ten Petr, kterého známe z evangelií? Kdy vezme meč a ve své horlivosti utne vojákovi ucho, když chce bránit Krista v tu noc, kdy jej přišli zatknout? Ten Petr, který spíše jednal, než přemýšlel? Fyzicky je to ten Petr podle těla, ale uvnitř je již nové stvoření - proměněn mocí Ducha svatého. “Taková je milost Boží, v ní stůjte” nám sděluje ten, který se s touto milostí setkal a která proměnila jeho charakter. Mám zato, že v našem žití je to ta nejpodstatnější věc, tak jak je to zapsáno ve Skutcích apoštolských. Tak jak ji sděluje apoštol Pavel, ten, který byl původně také horlivý v pronásledování církve a po Božím zastavení horlivý ve věcech Páně. Skutky 20,32 “ A nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás zbudovat a dát vám dědictví mezi všemi.”

Pane, prosím dávej nám vidět skutečnou hloubku a šířku Tvé milosti.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.