Komu čest, tomu čest

Jak těžké je poslechnout autoritu?

V tomto našem klíčovém verši si můžeme udělat test, jak je to s tou naší pokorou. Často slýcháme, že jsme osobnosti, každý se svou vlastní individualitou. To je pravda a máme dopřát každému osobní vývoj, rodiče dětem, nadřízený podřízeným. To ani náš text nepopírá, ale říká něco o tom, že se máme dokonce podřizovat těm, kteří jsou před námi, mladší starším atd. Když toto činím, neznamená to, že by to snižovalo moji hodnotu. Naopak, před Pánem Bohem jsou cennější ti, kteří chápou, co je to delegovaná autorita, kterou uznávají a umějí jí dát patřičnou čest. Pán Bůh je Bůh pořádku, jeho vláda je spravedlivá a Boží království je království vlády, pod kterou se nemusí nikdo bát. Naopak pod takovýmto vládnutím je radost poslechnout našeho Pána. A potom není ani problém se slovem “pokořte se”, máme-li k němu důvěru, že nezneužije naši oddanost, tak to pro nás není těžké.

Pane, vyznávám, že toužím žít pod tvojí vládou.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.