16Zamýšlel jsem zastavit se u vás na cestě do Makedonie a opět se k vám odtamtud vrátit, abyste vy mě potom vypravili do Judska. 17Pojal jsem snad tento úmysl lehkovážně? Nebo se snad při svých úvahách dávám vést vlastními zájmy, takže by moje `ano, ano´ znamenalo také `ne, ne´?Vlastní zájmy

Kolik si nechávám stranou?

Logistika a cestovní itinerář apoštola Pavla jakoby patřily spíš do knihy Skutků apoštolských. Ale Pavel tady obhajuje své misijní kroky, které se v korintském sboru ocitly v podezření, že si apoštol dělá ze své služby trafiku. Že je jeho činnost motivována zčásti nebo úplně ne evangeliem, ale vlastním prospěchem. Není to ani jediný případ, kdy se Pavel setkává s takovým pohledem, ani není Pavel jediný, komu se to stalo. Pochopit motivaci člověka, který nemyslí na sebe a jedná ku prospěchu druhých, je obtížné pro každého, kdo má v portfoliu svých zájmů právě svoje zájmy. Ti, kdo jednají nezištně, obvykle dráždí mocné, kteří se u moci udržují hrou s lidskou zištností. A také dráždí ty, kterým probouzí jejich špatné svědomí – je snazší onálepkovat toho, kdo ukazuje, že to jde, jako sobce, než se sám vzdát svého sobectví. To se může stát každému, i křesťanům v Korintu, i tomu, koho vídávám v zrcadle. Dejme na to pozor a začněme jako Pavel tím, že prozkoumáme kolik toho vlastního „ne, ne“ je v našem životě a kolik zbývá pro to Ano, které nám Bůh připravil.

Pane, ano, ano. Prosím, ano. Děkuji, ano!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.