Zápas o návrat k pravdě a lásce

Stojí nám ta námaha za to?

Člověk zažije mnohokrát chvíli, že se cítí být uražen. Jeho práce, jeho láska je odmítnuta mnohými způsoby, až jej napadne: „Stála ta snaha za to?“ Hrdost apoštola Pavla nebyla uražena, ani jej neválcovaly pochyby o smyslu jeho úsilí, ale v odpovědnosti, kterou cítil za obec v Korintě, se postavil do zápasu, který volal po návratu k pravdě a lásce. „Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu.“ Člověk ve své malosti se někdy potřebuje „vytahovat“, dokazovat si svou vlastní cenu pro sebe i pro ostatní. Chlubit se v Pánu je však cosi naprosto jiného. S naším Pánem poznáváme, že jsme jeho služebníci. Jsme těmi, kdo byli povoláni k mnoha zápasům, v nichž by nám nemělo jít o naši vlastní velikost, ale o velikost Boží věci a naši službu. Nemůžeme příliš očekávat vděčnost od lidí, jejich lásku a obdiv, smíme ale vědět, že naše snaha není v Pánu marná, i když ji třeba nikdo z lidí ani netleská.

Pane, chceme sloužit ne své velikosti ale Tvému Království.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.