Poslušnost Kristu

Prosazujeme sebe, nebo věc Boží?

Být poslušen Kristu je těžkou disciplínou. Lidská pýcha se totiž stále pozvedá proti poznání Boha. Církev navíc vždy měla a má problémy s uznáním lidské autority. I v církvi jako v každé instituci je zapotřebí uznání, kdo má jaké místo, kdo má církev vést, aby se zamezilo chaosu a nastavil se dobrý směr. Apoštol Pavel byl nucen u Korintských si o autoritu říci a vynutit si ji. Někdy jsme k tomu směřováni i my a jedná se o velmi křehkou záležitost. Je vždy nutné se ptát, zda prosazujeme jen sami sebe nebo Boží věc? A odpověď je pouze v tom, komu náležíme, zda své pýše, anebo Kristu. Autorita je v Kristu a od něj se odvíjí i správa církve. Tím že nejsme poslušni Kristu, nejsme často ochotni přijmout pravdu a lásku. O pravdu a lásku je stále nutné zápasit ne „po lidsku a světskými zbraněmi“, ale pod autoritou našeho Pána.

Pane, uschopni nás, ať náš zápas života přeměřujeme pod Tvou autoritou a mocí.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.