Rozeznávat lživost

Jsme vždy obezřetní?

Setkáváme se v životě s různými lidmi a je těžké umět nebrat lidskou manipulaci osobně. Nebojovat s lidmi, ale s tím, co zastupují, co hájí a prosazují. Lživí „apoštolové“ jsou nebezpeční, ne sami o sobě, ale je nebezpečné to, čemu oni slouží. Rozeznat lživost předložené síly je tím, co stále musíme v církvi i v širší společnosti zvažovat. Výmluvnost, medová měkkost i agresivní siláctví, bývá lákavým zbožím. Lidé se vždy hrnuli za těmi, kdo se převlékají „jako služebníci spravedlnosti“ a umí se skvěle maskovat. Vždyť také slouží „mistru“, který se z podstaty převléká za anděla světla, a přitom slouží temnotě. Ďábel není čertík, který se schovává kdesi za rohem. Je to duchovní princip, co se staví do popředí, strhává pozornost a uvádí nás na falešnou cestu. Musíme se především držet našeho Pána a být velmi obezřetní.

Nebeský Otče, prosíme, dávej nám dar rozlišení, ať se nenecháváme zlem ošálit.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.