9ale on mi řekl: "Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla." A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.Uzdravení v milosti

Stačí nám milost?

O jakém ostnu v těle Pavel mluví? Jakouže to měl nemoc a proč ji nebyl zbaven? Na to vše neumíme tak docela dát přesnou odpověď, ale důležité je poznání, že apoštol to vše dokázal přijmout. Není nutné se přít s biblisty, zda Pavel trpěl nějakou vleklou nemocí z bažinatých míst, jako byla malárie, či se jednalo o oční vadu, která mu stěžovala a komplikovala život. Všechno to jsou jen naše dohady, jisté je pouze to, že Pavel, ten velký bojovník, se dokázal i zcela podvolit a vnímat, že zcela stačí, když má Boží milost. Že i přes svou malou moc, omezenost dané nemoci i celého lidství, je přijat jako apoštol. V tom tkví cesta i pro naši slabost a nemoc, která vstupuje do našich životů. Samozřejmě i my voláme po zdraví a síle, je zapotřebí se modlit, prosit a přimlouvat se za sebe i druhé, ale to nutně neznamená, že vše bude zas jako dřív. Bůh není automat na snadný život, ale je dárcem milosti, která přesahuje veškerou bolest a dokonce i smrt.

Otče, prosíme za nemocné, uzdrav je, a pokud to nebude možné, dej, ať jsou posíleni v Tvé milosti.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.