5Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte. Což nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi? Ledaže jste před ním neobstáli!Život z víry

Jaký je můj život z víry?

Námi dnes přečtené verše nás vyzývají, abychom zkoumali sami sebe a zda vskutku žijeme z víry.

Základem je evangelium. V první řadě se musím vypořádat s hříchem ve svém životě! Přijal jsem vírou, že Kristus zemřel pro mé slabosti a hříchy na kříži? Věřím, že je z Boží moci živ a že společně s ním mohu žít z Boží moci? Dokud nevyřešíš problém hříchu ve svém životě nemůžeš před ním obstát. Pouze vírou, že Ježíš zaplatil trestem smrti místo mne, mohu obstát. Tehdy vím, že On je se mnou a já s Ním.

Je to krásný začátek života s Bohem, ve kterém máme s bázní a chvěním uvádět ve skutek své spasení (Filipským 2:12b). Z toho důvodu bychom měli také zkoumat, zda, jak Pavel končí, se naše víra projevuje: životem v radosti, napravováním nedostatků, povzbuzováním se, jednomyslností, a láskou a pokojem Božím. Tyto věci jsou „následkem“ života s Bohem. Zkoumejme svůj život víry.

Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Duch svatého se všemi vámi (13).

Pane, pomoz mi zkoumat moji víru Tvýma očima a podle Tvých měřítek.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.