Důkaz lásky

Dokážeme dokázat lásku?

Naše obvyklá představa je, že když někdo způsobí něco zlého, ublíží tím tomu nebo těm, koho postihlo jeho zlé jednání. Ale zlo zasahuje i toho, kdo zlo působí. I ten je tím zlým jednáním poškozen. A to je jen zlomek: zlo, nebo biblicky řečeno hřích, má ještě mnohem větší dosah – působí na všechny, na všechno, poškozuje celé univerzum. Zlu a hříchu je potřeba se postavit, pojmenovat je, pokárat toho, kdo se jim dal do služby. Ale k nápravě poškozených a všeho poškození, těch škrábanců na laku univerza, nebo spíš černých děr koroze, tím nedojde. To dokáže jedině odpuštění. A potěšení a láska. Přemožení zla dobrem. Naše běžná představa je, že zlo je třeba pokárat, potrestat, popravit. To je jistě spravedlivé. Ale k nápravě to nevede. Odplata nastala, ale poškození zůstalo. Nové uvažování, nový život, nové stvoření začíná tam, jak apoštol Pavel ukazuje na konkrétním příkladě, kde láska umožňuje nový vztah. Láska to dokáže. A apoštol prosí své čtenáře v Korintě a ve víře i nás, abychom dokázali, že to láska dokáže. Abychom dokázali odpustit, potěšit, milovat.

Pane, nenech nás, ať se necháme naléhavě prosit, ale dej nám sílu to dokázat.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.