Svobodný přístup k Pánu

Můžeme být v Boží blízkosti?

Apoštol Pavel připomíná situaci z knihy Exodus, kdy Mojžíš po rozhovoru s Hospodinem sestoupil z hory a jeho tvář zářila. Před setkáním s Izraelity si zakryl tvář závojem. Apoštol připomíná, že při čtení staré smlouvy stále leží na jejich srdcích závoj. Pouze ten, kdo se obrátí k Pánu Ježíši Kristu, má závoj odstraněn a správně rozumí Písmu.

O dvou učednících na cestě do Emaus čteme, že „něco jakoby bránilo jejich očím, aby ho poznali“ (Lukáš 24, 16). Teprve, když s ním seděli u stolu, poznali svého Mistra. Také jakoby měli na očích onen vzpomínaný závoj.

Duch svatý dává věřícím pravou svobodu. Ne k životu v hříchu, ale k následování svého Pána. Duch svatý nás proměňuje k Božímu obrazu.

Pane, dej, prosíme, abychom správně rozuměli Písmu a nechali se tebou formovat.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.