3Je přece zjevné, že vy jste listem Kristovým, vzniklým z naší služby a napsaným ne inkoustem, nýbrž Duchem Boha živého, ne na kamenných deskách, nýbrž na živých deskách lidských srdcí.Listové srdce

Co mám na srdci?

Vztahy v křesťanské rodině, vztahy mezi Božími dětmi, jsou velmi blízké, bratrské, sesterské. Ale jsou to pořád vztahy v lidské rodině. A někdy drhnou. Často je snazší a jednodušší vyjít s cizími lidmi než s rodinou. Na podporu a povzbuzení k velkému úkolu milovat se v rodině víry navzájem, důvěřovat si, respektovat se, tolerovat se, mít se rádi, používá apoštol Pavel obraz lidského srdce jako listu, na který jeden druhému píšeme. Zapisujeme se jeden druhému do života. To si umíme představit, ale Pavel ten obraz posouvá ještě mnohem dál: Křesťan nemá už v srdci svůj list, svůj seznam přání a stížností, nebo svůj nákupní seznam touhy, a už vůbec ne seznam křivd nebo dokonce nepřátel, ale má jako srdce list Kristův. A křesťan nezapisuje druhým do srdce sám sebe, ale do živých srdcí zapisuje svědectví o Kristu. Ne sám sebou, svým inkoustem, ale Duchem svatým vpisuje do živých srdcí Pána Ježíše. Pokud tomu tak opravdu je, není společenství křesťanů, není rodina víry jen literou, ale žije Duchem svatým.

Pane Bože, prosím, pomoz nahradit můj list tvým a můj inkoust tvým Duchem.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.